Saturday, January 23, 2010

شبها كابل زيباست

نمای شهر کابل در سه سال اخیر تاحدی بهتر دیده میشود. گرچه شهرداری کابل فعالیت خوبی در این عرصه نداشته است. ولی بازهم خوب است. شاید آقای رئیس جمهور کرزی نتوانسته شخصی را در پُست شهرداری کابل استخدام نماید که با محیط و مردم کابل آشنا بوده و بتواند در این پُست کارکند. ولی شهرداری کابل این را توانسته است که امر اعمار شهرک، آپارتمان، هوتل و دیگر ساختمانها را به سرمایه داران کشور بدهد. تعداد از هوتل ها و ساختمان های اعمار شده با چراغ های رنگارنگ شبها نقاط از شهر کابل را زیبا ساخته است. اما مردم کابل از این راضی نیستند. چون تماماً هوتل ها و دیگر بلند منزلها شخصی بوده. راه حل برای مشکلات مردم مخصوصآ بیکاری طبقه محروم از سواد نمیباشد. خوب هرکس روی نفع خودش کار میکند. بهتر میبود که در عوض فابریکات تولیدی مختلف میداشتیم که نفع به دولت و مردم افغانستان میداشت. اگر شهرداری کابل بودجه برای این کار نداشت میتوانست با همکاری تاجران افغانی مشترکاً این کار را بکند . تا نسل دهه اخیر که از نعمت سواد بازمانده اند دست شان به کار میرسید. امید از این به بعد در این زمینه توجه صورت گیرد! آیا چنین خواهد شد؟

Sunday, January 17, 2010

ديد از منظره ولايت پنجشيربازهم یکی ازگوشه های افغانستان، دره که دراین اواخر به ولایت تبدیل شده است(ولایت پنجشیر)ولایت زیبا و سرسبزکه دارای کوه های بلند است. دوستانم! من این عکس ها را در 12/6/2009 میلادی برداشته بودم. خواستم شما هم از دیدنش لذت ببرید