Sunday, January 17, 2010

ديد از منظره ولايت پنجشيربازهم یکی ازگوشه های افغانستان، دره که دراین اواخر به ولایت تبدیل شده است(ولایت پنجشیر)ولایت زیبا و سرسبزکه دارای کوه های بلند است. دوستانم! من این عکس ها را در 12/6/2009 میلادی برداشته بودم. خواستم شما هم از دیدنش لذت ببرید